Regulamin

Regulamin wynajmu domku letniskowego „Halunia- domek nad jeziorem Głuszyńskim” w Orlu.
https://halunia.pl

1. Odbiór kluczy następuje bezpośrednio w obiekcie, kontakt Tel. 795-452-514 lub alarmowo: 504-544-338
2. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i podpisaniu
umowy najmu. W domku może zamieszkiwać maksymalnie 6 osób.
3. W dniu rozpoczęcia pobytu właściciel ma prawo pobrać zwrotną kaucję w kwocie
indywidualnie określonej, nie mniej niż 300zł, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu lub
przelewem na konto maksymalnie 7 dni po zakończeniu najmu, pod warunkiem, że nie
wystąpiły żadne szkody.
4. W przypadku wystąpienia szkody Najemca powinien zawiadomić o niej Właściciela
niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za
wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia: domku, przedmiotów wyposażenia, sprzętu wodnego (także kradzieży/ przywłaszczenia w wyniku niedbałego zabezpieczenia sprzętu) i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie
trwania umowy najmu.
5. Zwierzęta domowe można zabrać ze sobą tylko wówczas, kiedy zostało to dodatkowo
ustalone z Właścicielem, Najemca bierze pełną odpowiedzialność za zwierzęta i ich
działania.
6. Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie.
Najpełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów,
7. Podana w opisie obiektu liczba osób jest uważana za liczbę maksymalną (6 osób).
Przebywanie w obiekcie większej liczby osób niż podano w opisie domu musi być
poprzedzone zgodą Właściciela.
8. Najemca jest zobowiązany do posprzątania obiektu przed jego opuszczeniem.
Dodatkowa opłata za sprzątanie oraz wymianę pościeli to 50 złotych.
9. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas
pobytu. Wszelkie usterki techniczne powinny być zgłaszane niezwłocznie Właścicielowi.
10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody, spowodowany
problemami w centrali wodociągów i brakiem dostępu prądu spowodowany problemami w
elektrowni.
11.1 Wynajem w sezonie letnim (lipiec-sierpień) jest dokonywany w cyklu tygodniowym od
niedzieli godz. 13 do niedzieli godz. 10. Należność za wynajem obejmuje zakwaterowanie
określonej liczby osób z możliwością użytkowania całego wyposażenia obiektu wraz z
przylegającą działką i sprzętem wodnym (za dodatkową opłatą).
11.2 Korzystając ze sprzętu wodnego, wszystkie osoby na pokładzie muszą mieć założone kamizelki asekuracyjne.
11.3 Spożywanie alkoholu na na sprzęcie wodnym jest zabronione.
12. Osoby wynajmujące domek letniskowy nie mogą przekazywać go innym osobom, nawet jeśli
nie upłynął okres, za który uiścili należną za pobyt opłatę.
13. Osoby nie objęte rezerwacją (nie zadeklarowane ) nie mogą przebywać w domku oraz jego
obrębie bez zgody Właściciela.
14. Cena wynajmu domku za jedną dobę w sezonie letnim wynosi 290zł.
15. Opłata za cały pobyt pobierana jest z góry wraz z kaucją w wysokości 300zł, kaucja jest
zwracana w dniu wyjazdu lub przelewem w przeciągu 7 dni od zakończenia najmu, jeśli nie
stwierdzono żadnych szkód.
16. W domu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA ! W przypadku złamania tego
zakazu Właściciel obciąży Najemcę karą umowną w wysokości minimum 500zł !
17. Za wszelkie zniszczenia odpowiada materialnie wynajmujący.
18. W domku znajdują się komplety pościeli, naczyń i sztućców dla 6 osób.
19. Cisza nocna obowiązuję od godziny 22.00 i trwa do godziny 8.00. W tych godzinach prosimy
nie zakłócać spokoju innym mieszkańcom okolicy.
20. Wynajmujący ma prawo rozwiązać umową wynajmu w trybie natychmiastowym bez zwrotu
wpłaconych sum wobec Najemcy, który podczas pobytu rażąco naruszył regulamin,
wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobra sąsiedzkiego
współżycia.
21. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie
jest zwracana.
22. Na wypadek odwołania rezerwacji zastrzegamy możliwość zatrzymania wpłaconego zadatku.

Uwagi: W przypadku skończenia się butli z gazem prosimy o kontakt. Butla jest wymieniana przez
właściciela domku, Państwo nie ponoszą żadnych kosztów za zużyty gaz.

Halunia- domek nad jeziorem Głuszyńskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.